Projektová dokumentace stavby

Projektová činnost

Nabízíme projektovou činnost ve výstavbě či rekonstrukci rodinných domů, bytových domů, rekreačních objektů a objektů pro podnikání (výrobní či skladové haly). Vše dokážeme zajistit ve všech stupních projektové dokumentace od studie až po realizační dokumentaci.

Konzultace

Projektové dokumentaci předcházejí konzultace, během kterých se navrhne koncept stavby a varianty řešení. Následně vytvořená dokumentace pracuje již s konkrétními hodnotami a je nezbytná pro získání stavebního povolení. Vyslechneme si Vaše představy a požadavky, probereme s Vámi veškeré realizovatelné možnosti, které zapracujeme do projektové dokumentace.

Inženýrská činnost

Zajistíme Vám získání územních a stavebních povolení a s tím související zajišťování a koordinování stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů státní správy, správců dopravní i technické infrastruktury a dalších účastníků řízení - vypracování PENB, statického posudku, požární zprávy, radonu a dalších podkladů potřebných k povolení stavby.

3D vizualizace

Rádi vytvoříme atraktivní vizualizaci i pro váš projekt - ať již jde o vizualizaci rodinného domu, nebo třeba vizualizaci interiéru na míru.